Zaproszenie do udziału w Projekcie Wakacyjny Staż 2023


Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie udziałem w Projekcie, proszę o przesłanie w odpowiedzi na adres wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa oraz pliku z logo Państwa firmy, które pojawi się przy ofertach miejsc stażowych oraz w materiałach promujących projekt. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 marca 2023r. Następnie otrzymacie Państwo link umożliwiający zalogowanie się na stronie Projektu i złożenie oferty stażu.

W tym roku oferty będą przyjmowane do dnia 30 marca 2023r.

Lista Fundatorów staży wraz z określeniem listy i rodzaju staży, a także wymagań stawianych potencjalnym stażystom zostanie opublikowana na stronie projektu wakacyjnystaz.pl do dnia 31 marca 2023r.Regulamin

Polityka prywatności

Wersja o większym kontraście