Nabór Fundatorów Staży

Otwórz się
na praktykę

Rozpoczynamy nabór Fundatorów do tegorocznej edycji projektu Wakacyjny Staż. Zapraszamy do zgłaszania się przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz instytucje, które zainteresowane są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu.

KOORDYNATOR PROJEKTU Referat Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

e-mail: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl