Przyjmowanie zgłoszeń uczestników

Otwórz się
na praktykę

Na studentów i absolwentów uczelni wyższych czeka blisko 200 miejsc stażowych ufundowanych przez firmy i instytucje publiczne
Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc - w okresie od 1 lipca do 30 września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 2900,-zł brutto za miesiąc pracy, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia lub minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby wziąć udział w projekcie, należy do piątku, 26 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy

KOORDYNATOR PROJEKTU Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

e-mail: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl
tel: 58 323 66 05
www.gdansk.pl

FUNDATORZY STAŻY Logotypy fundatorów
Wersja o większym kontraście