Nabór Fundatorów Staży

Otwórz się
na praktykę

Projekt organizowany jest przez miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu. Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Projektu Wakacyjny Staż przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz instytucje, które zainteresowane są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu.

KOORDYNATOR PROJEKTU Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

e-mail: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl
tel: 58 323 66 05
www.gdansk.pl

Wersja o większym kontraście