Zakończenie rekrutacji i wyłonienie laureatów

Otwórz się
na praktykę

Zakończyły się procesy rekrutacyjne prowadzone przez Fundatorów Staży. Spośród osób biorących udział w trzecim etapie Projektu zostali wyłonieni Laureaci, którzy odbędą płatne staże u Fundatorów.
Termin oraz warunki odbywania stażu uzgadniane są indywidualnie pomiędzy Fundatorami Staży a Laureatami. Staże będą realizowane w okresie od 1 lipca do 30 września 2023r.

KOORDYNATOR PROJEKTU Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

e-mail: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl
tel: 58 323 66 05,  58 323 64 16
www.gdansk.pl

FUNDATORZY STAŻY Logotypy fundatorów
Wersja o większym kontraście